Make your own free website on Tripod.com

קישורים | צרו קשר | הנהלת האתר | הוספה למועדפים | שלחו סיכום שלכם! | עמוד ראשי

התחברות לפורום הכיתה:

שם משתמש
סיסמה
| הרשמה
| שכחתי סיסמה
 לשון
 פיזיקה
 ספרות
 ביולוגיה
 חינוך תעבורתי
 תנ"ך
 היסטוריה
 אזרחות
 של"ח
 גיאומטריה
 אלגברה
 אנגלית
 ערבית
להורדת הסיכום למחשב לחצו כאן.
(c) כל הזכויות שמורות לכותב הסיכום.


 
תיקון בוחן: מלכים א' פרק ג'

שימו לב! קישור להורדת הסיכום מופיע בסוף העמוד. כדי לצפות בו לאחר ההורדה יש להשתמש בתוכנה Acrobat Reader.

 

תשובות:

1)     א. בפסוק 9 שלמה מבקש מהאל לתת לו חוכמה וכושר שיפוט, והאל מבטיח לו למלא את בקשתו ונותן לו 4 הבטחות: לב חכם ונבון, עושר, כבוד ואריכות ימים.

ב. בפסוק 28 נאמר שכל העם שמע על אודות משפט שלמה, ועל כן הכיר בחוכמתו המופלגת ("חכמת אלהים") המאפשרת לו לשפוט בצדק. כך נוצר קישור בין בקשת שלמה לתת לו חוכמה ומילוי בקשתו ע"י ה' (פס' 5-15) לבין סיפור המשפט, שבו באה חוכמה זו לידי ביטוי (פס' 16-27).

 

2)     א. בפסוק 15 שלמה עומד לפני האל, בפסוק 16 הנשים עומדות לפני שלמה.

ב. כל ישראל הגיעו למסקנה ששלמה שופט בכוח חוכמת האלהים שבו ("כי חכמת אלהים בקרבו"). אפשר להגיע למסקנה זו מכך שעמידת שלמה לפני האלהים סמוכה לעמידת הנשים לפני שלמה.

 

3)     ראייה לעניין היעדר העדים: "ואנחנו יחדיו אין זר איתנו בבית זולתי שתיים אנחנו בבית" (פס' 18) – על פי תיאור זה אין איש היכול להיות עד ולכן הכרעת הדין יכולה להתבסס רק על חכמת שלמה.

ראיות לעניין הטענות השקולות:

א.       הביטויים "...זאת אומרת... וזאת אומרת"

ב.       "ותאמר האישה אחרת... וזאת אומרת לא כי..." (פסוק 22)

ג.        "בני החי ובך המת... בנך המת ובני החי" (פסוק 23)

 

4)     א. פס' 26: האישה שבנה מת, פס' 27: האישה שבנה חי.

ב. החזרה על דבריי האם האמיתית מדגישה שדברים אלה היו הבסיס לפסק הדין של שלמה.

 

הורדת הסיכום            חזרה למעלה

 (C)
אתר הסיכומים של כיתה ט'2, בית ספר אורט גבעתיים